Kažkas mįslingas – tartum ūkesys pelėdos.

Rašytojas Donaldas Kajokas: “… nematomas kažkas / mįslingas tartum ūkesys pelėdos / atsimuša į traškančias šakas …“

Kajokas

Nacionalinės premijos laureatas, rašytojas Donaldas Kajokas.

skambi žiema sprangus žiemos dangus

prieš vakarą nubunda sąvartynuos

laukinės katės kruvinom krūtinėm

ir kaip vėduoklę išskečia nagus

 

kiek tolėliau – miestelis sidabru

ir šalto stiklo šukėmis išpuoštas

keliukas vaikas einantis skubriu

žingsniu pro spengiančias pušyno puokštes

 

staiga tankmėj nematomas kažkas

mįslingas tartum ūkesys pelėdos

atsimuša į traškančias šakas

ir nukrenta į šiltą kiškio pėdą