ANTRO ŽALIAKALNIO NIEKUR NERADAU.

Gabrielė Šalčiūtė-Čivilienė (Žaliakalnis-Londonas)

Gimiau, užaugau ir pragyvenau studentavimo metus Žaliakalnyje. Po to basčiausi ir vis dar tebesibastau po platujį svieta.

Toks gražus ir įvairus tas svietas, bet antro Žaliakalnio niekur neradau. Jis mano prisiminimuose toks šagališkai nostalgiškom spalvomis nutapytas prarastas rojus. Naktį, pamenu, rašai referatą, brėkštant rytui pavargus, bet laiminga geri kavą, klausaisi, kaip Žaliakalnio gaidžiai ir varnos balso stygas derina, prieš akis veriasi sodų, sodelių, stogelių ir kitų mažybinių grožybių vaizdas.

kaunas 20150426 064

Beje, gyvenau name, kurį sovietai po karo atėmė iš žmogaus, jam matant iškirto jo rankomis sodintą sodą ir pastatė darželį vaikučiams. O žmogų galiausiai iki Sibiro mėgino pavežėti, bet jis atsisakė nemokamai turistauti ir numirė pakeliui.

Apie ką aš čia? Na, tai kai pradėjo tada griauti, tai ir nesiliauna, ir kas gi čia keisto, viskas po senovei!