Jie ten vis stovi.

Kaip rašė to meto oficiozas “Lietuva“, diena buvo ne itin graži, – apniukusi, aplyta, gal panaši į šiandieną. Miestas vis tiek žaliavo ir savu pavasariu, ir eglišakių girliandomis, mirgėjo geltonomis, raudonomis, žaliomis spalvomis. Kaunas ir Lietuva 1920 m. gegužės 15 d., šeštadienį, kėlėsi Steigiamojo Seimo pirmajam posėdžiui.

Iškilmės prasidėjo pamaldomis Įgulos bažnyčioje, Arkikatedroje,  evangelikų kirkėje ir Sinagogoje. Po jų pabaigos, 11 valandą, Rotušės aikštėje Steigiamojo Seimo nariai, Valstybės svečiai ir miestelėnai apžiūrėjo kariuomenės parodą, o po to parlamentarai, užsienio misijų atstovai, valdžios atstovai ir garbės svečiai pasikėlė į IX-ąją bateriją, kur tam specialiai paruoštoje kalvutėje pasodino medžius. Tada, kaip raportavo pagrindinė to meto Lietuvos medija trečią dieną po iškilmių, vieta buvo “retai kam žinoma ir retai kieno Kauno piliečių lankoma. Jei Kaunas ateity augs ir tarps, tai be abejojimo, apims jis tą dabar nuošaliai esančią nuo miesto kalvutę ir ji paliks miesto vidury“.

kaunas 20150514 125

 Steigiamojo Seimo narių medžių giraitė Pelėdų kalne 2015.

Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona (1874 Užulėnyje – 1944 Klyvlende), kalbėdamas susirinkusiems Ąžuolų kalne, Lietuvai ir pasauliui prie sodinamų medžių sakė: “Senovėj lietuviai tokie ir buvo. Jokios audros, jokie vėjai jų nepalaužė to jų stiprumo. Tie 500 vargo metų, kurie sukaustę buvo tautos sielą ir norėjo ją įveikt – jos nepalaužė. Šiandien ji visam pasauliui parodė, kad ji gyva ir tvirta, kaip ir prieš 500 metų. Reikia, kad ir ateity piliečių sielos būt tvirtos ir doros, kaip tie medžiai, kuriuos mes šiandien sodinam. Tegyvuoja piliečių dora!“

Po to Steigiamojo Seimo nariai, visi 150, nusileido nuo dar tik lūkuriuojančių pelėdų globos kalno į Miesto teatrą, kur Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 Puziniškyje – 1943 Panevėžyje) atidarė pirmąjį Steigiamojo Seimo posėdį.

Aštuoniems iš 150 Tautos atstovų tuo metu buvo daugiau nei 50 metų. 99 iš jų tuo metu nebuvo dar trisdešimties. Vos po penkių dienų, 1920 m. gegužės 20 d., Seimas pradėjo svarstyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, deklaravusią parlamentinę Valstybės ir visuomenės sąrangą, ir ją priėmė 1920 m. birželio 10 d.

Iš Akte prieš dvejus metus brūkštelto noro Lietuva pagaliau pradėjo tapti Valstybe, mes pradėjome tapti ja. Viena po kitos Lietuvą de jure pradėjo pripažinti pasaulio valstybės.

Tegyvuoja piliečių dora!