Miestas Pelėdos posparnyje.

Vladas Eidukevičius (1891 Kaune – 1941 Kaune) – didysis tarpukario Lietuvos dailės pasaulio individualistas, savo klajonių metu Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje, Šveicarijoje daug savo darbų jose išbarstęs. Iš ten ir jo keliai vedė atgal į lietuviškąją tarpukario Romą – Kauną, kur jo Pelėdų kalne taip laukė tuomet dar neištapyta dailininkų drobėse miesto dviejų upių Santakoje panorama.

eidukevicius nuo peledu kalno

Vladas Eidukevičius. Kauno vaizdas nuo Žaliakalnio. 1938. Aliejus ant drobės. 150 x 87 cm. Lietuvos dailės muziejus.