PILIETIŠKUMO JAUSMĄ REIKIA IŠSIUGDYTI.

Verslininkė, dailės istorikė Dalia Navikaitė: “Pelėdų kalnas turi didžiulį simbolinį kapitalą: juk čia stovi pirmieji tarpukario nepriklausomos Lietuvos valstybės lėšomis statyti pastatai, čia – Steigiamojo Seimo nariai, prieš pradėdami pirmąjį posėdį, pasodino ąžuolus… Ir šie pirmieji pastatai buvo skirti tiems, kas išsaugojo lietuvių tautą gūdžiais carinės Rusijos okupacijos metais ir kas nulemia bet kurios šalies esmių esmę – kultūrai ir menui. Tai rodo itin didelį to laikmečio Lietuvos vadovų sąmoningumą ir savimonę. Be visa to, jie reikšmingi ir europiniu mastu kaip unikalus tarpukario architektūros paveldas, dėl kurio Kauno miestui buvo suteiktas Europos paveldo ženklas. Galiausiai, čia aukščiausia Žaliakalnio vieta, nuo kurios atsiveria Senamiesčio, Centro ir Vilijampolės vaizdai. Neveltui būtent čia carinė Rusija buvo įrengusi gynybines baterijas, kurių likučiai vis dar yra išlikę ir beveik netyrinėti.

dalia navikaite 20150624

Verslininkė, dailės istorikė Dalia Navikaitė

Taigi, tas tėvelis, kuris išėjo į mišką ir nušovė Pelėdą, matyt, tarnavo carinei arba sovietinei Rusijai, kaip ir visa jo šeima… Dabar laikai pasikeitė, dabar Pelėdą nori parduoti, nors ji priklauso mums visiems. Žinoma, aš irgi norėčiau pati sau viena turėti tokią nuosavybę ir niekam prie jos neleisti prisiliesti, klykdama „Mano, mano, niekam neduosiu, nes mano ir tik mano“. O jei dar bučiau neišsimiegojusi, gal ir automato salvę pavyjimui paleisčiau. Savininkiškumo jausmas – prigimtinis kiekvienam žmogui, o štai bendruomeniškumą ir pilietiškumą reikia iš(si)ugdyti. Jį turėdama, noriu, kad ši vieta būtų prieinama kiekvienam, nes ji mums primena, kokie mes esame ir kokiais galime būti, – tuos gražiausius ir geriausius tarpukario Lietuvos momentus, kuriais kiekvienas turėtume didžiuotis.“