PELĖDOS MALDA SEKMADIENĮ.

maldos is nojaus arkos 002

Carmen Bernos de Gasztold. Prieres Dans L’Arche. Brest, Éditions du Cloître, 1962.  Lietuviškai Carmen Bernos de Gasztold. Maldos iš Nojaus arkos. Iš prancūzų kalbos vertė Agnė Ranonytė. Vilnius, Baltos lankos, 2001.

maldos is nojaus arkos 001